NORMATIVA I MOBILITAT EN AUTOCARAVANA

09/06/2020
RUVIWAY

TOT EL QUE NECESSITES SABER ABANS DE SORTIR EN AUTOCARAVANA

DEFINICIÓ AUTOCARAVANA

Directiva 2001/116/CE:

"Todo vehículo especial de categoría M fabricado de modo que incluya una zona habitable con el equipo mínimo siguiente: asientos y mesa, camas que pueden formarse por conversión de los asientos, cocina, armarios. Este equipamiento estará sujeto firmemente en la zona habitable; aunque la mesa podrá diseñarse para quitarla con facilidad."

TRANSPORT DE PASSATGERS

Segons la nostra legislació, la autocaravana només pot transportar persones y en cap cas càrrega de mercaderies.

LÍMITS DE VELOCITAT PER LES AUTOCARAVANES

 • En autopistes i autovies espanyoles: 120 km
 • En carreteres convencionals senyalitzades com a vies per automòbils i carreteres (voral pavimentat de 1,50m d’ample o més d’un carril en algun sentit de la circulació): 90 km/h.
 • En la resta de vies fora del casc urbà: 80 km/h.

Aquest límits són per autocaravanes que no portin remolc  i fins a 3500 kg. Els que sobrepassen aquest pes es regeixen per els límits aplicables a camions: 90 km/h en autopistes i autovies i 80 km/h en la resta de carreteres convencionals.

PARADA I ESTACIONAMENT

A Espanya no existeix una norma específica sobre l’estacionament d’autocaravanes, tot i que algunes comunitat autònomes estan començant a regular aquests tipus de vehicles.

A les vies urbanes, el règim de parada i estacionament es regula per la ordenança municipal. Tot i que, en cap cas es poden oposar, alterar, desvirtuar o induir a confusió amb el preceptes del reglament.

Tenint en compte la distribució d’aparcament públics entre tots els usuaris, les autocaravanes no poden ser privades del dret a estacionar en les vies públiques, sempre i quan no sigui perillós, es faci de la forma indicada i estigui autoritzat.

Per tant, la exclusió de determinats usuaris de la via pública ha de ser necessàriament motivada i fonamentada per raons objectives (dimensions, massa...).

Està prohibit circular, estacionar i acampar en domini marítim (platges) per la llei de costes (article 33.5).

DOS CONCEPTES DIFERENTS: ESTACIONAR I ACAMPAR

Una autocaravana o camper, a més d’estacionar, poden acampar en els espais legals indicats per a aquesta pràctica,  en la mesura que sigui possible.

Es considera que una autocaravana està aparcada i no acampada:

 • Sempre que ocupi la mateixa superfícies parada que en marxa. És a dir que no tingui desplegats elements tals com finestres, tendal, taula, cadires etc..
 • Només estan en contacte amb el terra a través de les rodes (excepte en pendents on les alces siguin justificades).
 • No s’emeti cap tipus d’emissió de fluids a l’exterior o fresses molestes.

 

ÀREES DE SERVEIS PER AUTOCARAVANES

Existeixen punts de servei per autocaravanes on podem manipular de forma controlada i respectant el medi ambient els residus líquids i sòlids generats per l’autocaravana.

Elements i serveis d’una àrea de servei:

Buidatge aigües grises, les aigües grises són aquelles que s’originen a la dutxa, lavabo i pica, el dipòsit està a la part baixa i el buidatge es realitza mitjançant una vàlvula. Solen ser zones pavimentades de formigó de fàcil accés amb inclinació cap a un desaigua per facilitar el buidatge.

Buidatge aigües negres, els “cassetes” que recullen les aigües negres (aigües fecals) disposen d’un tub giratori per on es buida en el desaigua corresponent que està connectat a una fossa sèptica o al clavegueram.

Per netejar el dipòsit sol haver una aixeta d’aigua corrent (diferent de la presa d’aigua potable per emplenar dipòsit aigües netes)

Presa aigua potable, és una aixeta d’aigua acabada en rosca per poder acoblar la mànega. Poden ser gratuïtes o de pagament.

NORMES DÚS, CONDUCTA I RECOMANACIONS

 • L’estacionament màxim permès és de 48 hores.
 • Està prohibit treure de la autocaravana cadires, taules, barbacoes, tendal etc.
 • S’ha de mantenir la zona amb perfecte estat de neteja.
 • Quan s’utilitzi el sistema de buidatge o presa d’aigua mirar de no vessar fora de la pileta.
 • Està prohibit rentar el vehicle a les àrees de servei.

 

APPS RECOMANADES

Hi ha vàries aplicacions gratuïtes que ens fan més fàcil decidir trajectes i estacionaments. Aporten molta informació d’usuaris que comparteixen els millors llocs per estacionar, pernoctar i descobrir activitats, les més conegudes són:

Park4night, Caramaps, Autocaravanas: En ruta, Campercontact...